آموزش حرکات بدنسازی

مجموعه ویدیوهای آموزشی حرکات بدنسازی

عضله باسن (سرینی)
عضله باسن (سرینی)

عضله سرینی(باسن)

عضلات پشت بازو
عضلات پشت بازو

عضلات پشت بازو

عضلات چهار سر ران
عضلات چهار سر ران

عضلات چهار سر ران

عضله دور کننده
عضله دور کننده

عضله دور کننده

عضله جلو بازو
عضله جلو بازو

عضله جلو بازو

عضله پشتی بزرگ(زیربغل)
عضله پشتی بزرگ(زیربغل)

عضله پشتی بزرگ(زیربغل)

عضله ساعد
عضله ساعد

عضله ساعد

عضله ساق
عضله ساق

عضله ساق

عضله سینه
عضله سینه

عضله سینه

عضله شانه
عضله شانه

عضله شانه

عضله میانی کمر
عضله میانی کمر

عضله میانی کمر

عضله کول (ذوزنقه ای)
عضله کول (ذوزنقه ای)

عضله کول (ذوزنقه ای)

عضله گردن
عضله گردن

عضله گردن

عضله نزدیک کننده
عضله نزدیک کننده

عضله نزدیک کننده

عضله پایینی کمر(فیله)
عضله پایینی کمر(فیله)

عضله پایینی کمر(فیله)

عضله همسترینگ( پشت پا)
عضله همسترینگ( پشت پا)

عضله همسترینگ( پشت پا)

همچنین با خواندن مقالات زیر علم ورزشی خود را بیشتر کنید

میانگین امتیاز مخاطبین - ۸۴%

۸۴%

به این مطلب با انتخاب تعداد ستاره های روبه رو امتیاز دهید .

User Rating: ۴٫۸۵ ( ۲ votes)